FAIL (the browser should render some flash content, not this).

  

  

  

 

 

 
Svi formulari su u pdf formatu, desnim "klikom" možete ih sačuvati


Bolovanje preko 30 dana 
 
OZ 7 NOVI
Potvrda o ostvarenoj zaradi za utvrdjivanje osnova za obracun naknade
 
OZ 8 NOVI
Potvrda o kretanju zarade kod poslodavca za prvo uskladjivanje
 
OZ 9 NOVI
Potvrda o porastu - smanjenju zarada kod poslodavca za naredna uskladjivanja
 
OZ 10 NOVI
Spisak obracunatih - isplacenih naknada zarada
 
OZ 9 STARI
Potvrda o ostvarenoj zaradi za utvrđivanje osnova za obračun naknade
 
OZ 10 STARI
Potvrda o kretanju zarade kod poslodavca za prvo usklađivanje
 
OZ 10 1 STARI
Potvrda o porastu - smanjenju zarada kod poslodavca za naredna usklađivanja
 
OZ 11 STARI
Spisak obračunatih - isplaćenih naknada zarada
 
STARI
Pravilnik o nacinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog i zdravstvenog osiguranja