FAIL (the browser should render some flash content, not this).

  

  

  

 
                                                                                                                        Povratak
VIII KOMUNALNE, TAPETARSKE I FARBARSKE USLUGE 

 

 

 45. Komunalci

 

10.45.01 Komunalni higijeničar

10.45.02 Čistač prostorija

10.45.03 Spremačica u zdravstvu

20.45.04 Perač rublja

20.45.05 Čistač prozora

20.45.15 Kupališni spasilac

20.45.22 Garderober

20.45.23 Garažer

20.45.31 Pomoćnik dimničara

20.45.41 Plinar

20.45.51 Grobar

20.45.61 Pomoćnik komunalnog putara

30.45.02 Rukovalac komunalnih vozila

30.45.21 Kućepazitelj

30.45.31 Dimničar

30.45.61 Komunalni putar

40.45.21 Domar

50.45.01 Procesni organizator za komunalne objekte

50.45.31 Dimničar - specijalista

50.45.43 Procesni organizator održavanja komunalnih vodoprivrednih objekata

61.45.00 Komunalni inženjer

71.45.06 Komunalni inspektor

71.45.91 Organizator komunalnog poslovanja

72.45.81 Istraživač komunalnih delatnosti

 

 46. Tapetari

 

10.46.01 Tapetarski manipulant

20.46.21 Pomoćnik tapetara

30.46.21 Tapetar

30.46.22 Kolski tapetar

40.46.00 Tapetarski tehničar

40.46.24 Tapetar-dekorater

50.46.22 Kolski tapetar - specijalista

50.46.24 Tapetar-dekorater - specijalista

 

 47. Farbari i lakireri

 

10.47.01 Molersko-farbarski manipulant

20.47.01 Pomoćnik molera - farbara

20.47.21 Pomoćnik metalofarbara - lakirera

20.47.41 Emajlirac

30.47.01 Moler-farbar

30.47.21 Metalofarbar - lakirer

30.47.31 Firmopisac

40.47.21 Metalofarbarski tehničar

40.47.41 Izvođač površinske zaštite

50.47.01 Moler-farbar - specijalista

50.47.31 Firmopisac - specijalista

50.47.41 Izvođač površinske zaštite - specijalista