FAIL (the browser should render some flash content, not this).

  

  

  

 
                                                                                                                        Povratak

OBJEDINJEN ŠIFARNIK ZANIMANJA I STRUČNE SPREME

sa ctrl+f mozete uraditi pretragu


10.01.01 Manipulant u proizvodnji bilja
10.01.01 Manipulant u proizvodnji bilja
10.02.01 Manipulant u stočarstvu
10.02.01 Manipulant u stočarstvu
10.05.01 Manipulant u prehrambenoj proizvodnji
10.05.01 Manipulant u prehrambenoj proizvodnji
10.05.31 Manipulant u proizvodnji pića
10.05.31 Manipulant u proizvodnji pića
10.06.01 Manipulant u preradi duvana
10.06.01 Manipulant u preradi duvana
10.09.01 Šumarski manipulant
10.09.11 Manipulant u ozelenjavanju i uređenju naselja
10.10.01 Odstranjivač piljevine i otpadaka
10.10.02 Manipulant u preradi drveta
10.10.51 Manipulant u obradi plute
10.10.61 Manipulant u proizvodnji pletenog nameštaja i galanterije od pruća
10.15.01 Rudarski manipulant
10.16.01 Metalurški manipulant
10.16.85 Manipulant u proizvodnji kablova i provodnika
10.18.01 Manipulant u obradi metala
10.19.01 Montersko - instalaterski manipulant
10.22.01 Manipulant u održavanju mašina i postrojenja
10.24.01 Elektroenergetski manipulant
10.25.01 Elektromehaničarski manipulant
10.25.21 Elektromehaničarski manipulant u serijskoj proizvodnji elemenata
10.25.22 Elektromehaničarski manipulant u sastavljanju serijskih elemenata
10.27.01 Telekomunikacioni manipulant
10.31.01 Hemijski manipulant
10.32.01 Gumarski manipulant
10.33.01 Manipulant u proizvodnji građevinskog materijala
10.33.11 Manipulant u preradi nemetala
10.34.01 Staklarski manipulant
10.35.01 Papirničarski manipulant
10.36.01 Grafičarski manipulant
10.39.01 Manipulant u tekstilstvu
10.40.01 Konfekcijski manipulant
10.41.01 Kožarsko-krznarski manipulant
10.42.01 Manipulant u proizvodnji obuće i kožne galanterije
10.45.01 Komunalni higijeničar
10.45.02 Čistač prostorija
10.45.03 Spremačica u zdravstvu
10.46.01 Tapetarski manipulant
10.47.01 Molersko-farbarski manipulant
10.52.01 Građevinarski manipulant
10.56.01 Saobraćajno-transportni manipulant
10.57.01 Manevrista
10.57.02 Stanični manipulant
10.58.01 Mornar
10.58.11 Čistač brodske mašine
10.60.01 PTT manipulant
10.61.01 Lučki manipulant
10.64.01 Trgovinski manipulant
10.65.01 Ugostiteljsko-turistički manipulant
10.86.74 Studijski manipulant
10.92.01 Farmaceutski manipulant
10.99.00 Lica bez zanimanja i stručne spreme
10.99.01 Nosač
10.99.02 Presvlakač dugmadi
10.99.03 Čistač obuće
20.01.00 Pomoćni-priučeni proizvođač bilja
20.01.00 Pomoćni-priučeni proizvođač bilja
20.01.01 Pomoćnik ratara-povrtara
20.01.01 Pomoćnik ratara-povrtara
20.01.11 Pomoćnik voćara-vinogradara
20.01.11 Pomoćnik voćara-vinogradara
20.01.21 Pomoćnik cvećara-vrtlara
20.01.21 Pomoćnik cvećara-vrtlara
20.01.41 Poljoprivredni traktorista
20.01.41 Poljoprivredni traktorista
20.02.00 Pomoćni - priučeni uzgajivač stoke i živine
20.02.00 Pomoćni - priučeni uzgajivač stoke i živine
20.02.01 Pomoćnik stočara
20.02.01 Pomoćnik stočara
20.02.21 Pomoćnik živinara
20.02.21 Pomoćnik živinara
20.03.00 Pomoćni-priučeni ribar i odgajivač ostalih životinja
20.03.00 Pomoćni-priučeni ribar i odgajivač ostalih životinja
20.03.01 Ribar na jezerima
20.03.01 Ribar na jezerima
20.03.02 Ribar na rekama
20.03.02 Ribar na rekama
20.03.03 Ribar na moru
20.03.03 Ribar na moru
20.03.11 Pomoćnik uzgajivača riba i školjki
20.03.11 Pomoćnik uzgajivača riba i školjki
20.04.01 Veterinarski higijeničar
20.04.01 Veterinarski higijeničar
20.05.00 Pomoćni - priučeni prerađivač hrane i pića
20.05.00 Pomoćni - priučeni prerađivač hrane i pića
20.05.01 Pomoćnik mlinara žitarica
20.05.01 Pomoćnik mlinara žitarica
20.05.02 Pomoćnik pekara
20.05.02 Pomoćnik pekara
20.05.03 Pomoćnik testeninara
20.05.03 Pomoćnik testeninara
20.05.04 Pomoćnik konditora
20.05.04 Pomoćnik konditora
20.05.05 Poslužilac uređaja za proizvodnju šećera
20.05.05 Poslužilac uređaja za proizvodnju šećera
20.05.06 Poslužilac uređaja za proizvodnju i preradu skroba
20.05.06 Poslužilac uređaja za proizvodnju i preradu skroba
20.05.07 Buregdžija
20.05.07 Buregdžija
20.05.08 Izrađivač kora
20.05.08 Izrađivač kora
20.05.11 Pomoćnik mlekara
20.05.11 Pomoćnik mlekara
20.05.12 Poslužilac uređaja za preradu voća i povrća
20.05.12 Poslužilac uređaja za preradu voća i povrća
20.05.13 Pomoćnik mesara
20.05.13 Pomoćnik mesara
20.05.14 Pomoćnik prerađivača riba
20.05.14 Pomoćnik prerađivača riba
20.05.15 Pomoćnik kuvara industrijskih jela
20.05.15 Pomoćnik kuvara industrijskih jela
20.05.16 Poslužilac uređaja za proizvodnju i preradu aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
20.05.16 Poslužilac uređaja za proizvodnju i preradu aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
20.05.21 Poslužilac uređaja za proizvodnju ulja i biljnih masti
20.05.21 Poslužilac uređaja za proizvodnju ulja i biljnih masti
20.05.31 Poslužilac uređaja za proizvodnju pića
20.05.31 Poslužilac uređaja za proizvodnju pića
20.05.41 Poslužilac uređaja za proizvodnju alkohola, kvasca i kiselina
20.05.41 Poslužilac uređaja za proizvodnju alkohola, kvasca i kiselina
20.05.42 Pomoćnik sladara
20.05.42 Pomoćnik sladara
20.05.51 Solar
20.05.51 Solar
20.05.52 Pripremač vode u proizvodnji vakuumirane soli
20.05.52 Pripremač vode u proizvodnji vakuumirane soli
20.05.61 Poslužilac uređaja za proizvodnju koncentrovane stočne hrane
20.05.61 Poslužilac uređaja za proizvodnju koncentrovane stočne hrane
20.06.00 Pomoćni - priučeni prerađivač duvana
20.06.00 Pomoćni - priučeni prerađivač duvana
20.06.01 Poslužilac uređaja za preradu duvana
20.06.01 Poslužilac uređaja za preradu duvana
20.06.02 Poslužilac uređaja za proizvodnju duvanskih proizvoda
20.06.02 Poslužilac uređaja za proizvodnju duvanskih proizvoda
20.09.00 Pomoćni - priučeni šumar
20.09.01 Pomoćnik uzgajivača šuma
20.09.04 Gonič zaprege
20.09.05 Šumski putar
20.09.06 Pomoćnik rukovaoca mehanizacije u šumarstvu
20.09.09 Ugljar
20.09.11 Pomoćnik uređivača zelenih površina
20.10.00 Pomoćni - priučeni prerađivač i obrađivač drveta
20.10.01 Pomoćnik rukovaoca uređaja za pripremu oblovine
20.10.02 Pomoćnik rukovaoca mašina i uređaja za grubu obradu drveta i ploča
20.10.05 Pomoćnik hidrotermičara drveta
20.10.06 Pripremač rezane građe za otpremu
20.10.09 Pomoćnik mašinskog obrađivača drveta pri impregnaciji
20.10.11 Pomoćnik izrađivača furnira i drvenih ploča
20.10.14 Popravljač drvenih ploča
20.10.21 Pomoćnik rukovaoca mašina za finu obradu drveta
20.10.24 Pomoćnik rukovaoca uređaja za lepljenje drveta
20.10.27 Pomoćnik rukovaoca mašina za izradu parketa
20.10.28 Pripremač elemenata lake ambalaže
20.10.29 Sastavljač masivne ambalaže
20.10.32 Pomoćnik rukovaoca mašina za površinsku obradu drveta
20.10.33 Pomoćnik izrađivača mekih delova nameštaja
20.10.34 Pomoćni stolar
20.10.35 Paker nameštaja i parketa
20.10.36 Drvorezbar
20.10.38 Pomoćnik izrađivača drvene galanterije
20.10.40 Pomoćnik izrađivača sportskih rekvizita od drveta
20.10.42 Pomoćnik izrađivača muzičkih instrumenata
20.10.44 Pomoćnik brodotesara
20.10.46 Pomoćnik brodostolara
20.10.51 Pomoćnik rukovaoca mašina za obradu plute
20.10.61 Pomoćnik izrađivača pletenog nameštaja i galanterije od pruća
20.10.65 Pomoćnik kolara
20.10.66 Pomoćnik bačvara
20.13.01 Poslužilac procesnih pumpi
20.13.02 Pomoćnik geobušača
20.15.00 Pomoćni - priučeni rudar
20.15.02 Pomoćnik rudara u podzemnoj eksploataciji
20.15.03 Poslužilac postrojenja podzemne eksploatacije
20.15.11 Pomoćnik rudara površinske eksploatacije
20.15.12 Poslužilac postrojenja površinske eksploatacije
20.15.21 Poslužilac postrojenja pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina
20.15.22 Pomoćnik rudara za oplemenjivanje mineralnih sirovina
20.15.23 Pripremač uzoraka ruda i koncentrata
20.15.31 Pomoćnik rukovaoca postrojenja za proizvodnju nemetalnih minerala
20.15.42 Pomoćnik minera
20.16.00 Pomoćni - priučeni poslužilac metalurških postrojenja
20.16.03 Poslužilac postrojenja za proizvodnju gvožđa
20.16.04 Poslužilac postrojenja za proizvodnju ferolegura
20.16.05 Poslužilac postrojenja za proizvodnju čelika
20.16.06 Poslužilac postrojenja za valjanje i kovanje čelika
20.16.07 Poslužilac postrojenja za proizvodnju čeličnih cevi
20.16.08 Poslužilac postrojenja za hladno valjanje i vučenje čelika
20.16.25 Poslužilac postrojenja za proizvodnju glinice, anoda i aluminijuma
20.16.29 Poslužilac postrojenja za proizvodnju bakra
20.16.31 Poslužilac postrojenja za topljenje i livenje bakra i aluminijuma
20.16.32 Poslužilac postrojenja za preradu bakra i aluminijuma valjanjem
20.16.33 Poslužilac postrojenja za preradu bakra i aluminijuma presovanjem i izvlačenjem
20.16.34 Poslužilac postrojenja za termičku i hemijsku obradu bakra i aluminijuma
20.16.42 Poslužilac postrojenja za proizvodnju antimona
20.16.43 Poslužilac postrojenja za proizvodnju plemenitih metala
20.16.44 Poslužilac postrojenja za preradu plemenitih metala
20.16.46 Poslužilac postrojenja za proizvodnju olova i cinka
20.16.55 Poslužilac postrojenja za preradu olova
20.16.56 Poslužilac postrojenja za preradu cinka
20.16.57 Poslužilac postrojenja za preradu uglja
20.16.61 Poslužilac postrojenja za topljenje sivog i čeličnog liva
20.16.62 Poslužilac postrojenja za kalupovanje
20.16.63 Poslužilac postrojenja za obradu odlivaka
20.16.64 Poslužilac postrojenja za zavarivanje odlivaka
20.16.65 Poslužilac postrojenja za kokilni i kalupni liv
20.16.66 Poslužilac postrojenja za livenje obojenih metala
20.16.67 Poslužilac postrojenja za livenje preciznog liva
20.16.68 Poslužilac postrojenja za centrifugalni liv
20.16.81 Pomoćnik postrojenja za termičku obradu metala
20.16.82 Pomoćnik galvanizera
20.16.86 Poslužilac postrojenja za proizvodnju metalne užadi
20.16.87 Poslužilac postrojenja za proizvodnju kablova i provodnika
20.18.00 Pomoćni - priučeni obrađivač metala
20.18.01 Poslužilac podešenih strugova
20.18.02 Poslužilac podešenih glodalica
20.18.03 Poslužilac podešenih bušilica
20.18.04 Poslužilac podešenih rendisaljki
20.18.05 Poslužilac podešenih brusilica
20.18.06 Poslužilac podešenih oštrilica alata
20.18.07 Poslužilac uređaja za obradu metala peskarenjem
20.18.08 Pomoćnik gravera
20.18.09 Metalopolirac
20.18.11 Mašinski sekač - krojač metala
20.18.12 Brusač - sekač metala
20.18.13 Pomoćnik bravara
20.18.14 Pomoćnik brodobravara
20.18.15 Pomoćnik limara
20.18.16 Pomoćnik autolimara
20.18.17 Pomoćnik aviolimara
20.18.18 Pomoćnik brodolimara
20.18.21 Poslužilac mašina za izradu reznog alata
20.18.25 Pomoćnik izdavaoca alata
20.18.31 Pomoćnik kovača
20.18.32 Pomoćnik metalopresera
20.18.35 Poslužilac uređaja za elektrozavarivanje
20.18.36 Poslužilac uređaja za zavarivanje i rezanje gasom
20.18.38 Lemilac
20.18.43 Izrađivač sitne metalne galanterije
20.18.45 Pomoćnik zlatara
20.18.46 Pomoćnik srebrara - filigraniste
20.18.48 Izrađivač žičanih mreža i tkanina
20.18.49 Potkivač
20.19.00 Pomoćni - priučeni monter - instalater
20.19.03 Pomoćnik brodotrasera
20.19.04 Pomoćnik brodoskelara
20.19.05 Pomoćnik brodomontera
20.19.06 Pomoćnik montera brodskih mašina
20.19.07 Pomoćnik montera cevovoda
20.19.13 Pomoćnik montera metalnih konstrukcija
20.19.18 Pomoćnik montera metalnih proizvoda široke potrošnje
20.19.21 Pomoćnik mašinskog montera
20.19.41 Pomoćnik montera birotehničkih mašina
20.19.43 Pomoćnik montera mašina za šivenje
20.19.44 Pomoćnik montera uređaja hidraulike i pneumatike
20.19.46 Pomoćnik montera opreme za merenje i kontrolu
20.19.47 Pomoćnik montera časovnika
20.19.48 Sastavljač kotrljajućih ležaja
20.19.49 Sastavljač kliznih zatvarača
20.19.63 Pomoćnik montera gasoenergetskih postrojenja
20.19.71 Pomoćnik mašinskog instalatera
20.19.72 Pomoćnik vodoinstalatera
20.19.73 Pomoćnik instalatera grejanja
20.19.74 Pomoćnik instalatera klimatizacije
20.20.01 Pomoćni tehnički crtač
20.22.00 Pomoćni - priučeni mehaničar, mašinista
20.22.01 Pomoćnik mehaničara
20.22.20 Pomoćnik automehaničara
20.22.24 Autoperač - podmazivač
20.22.62 Punilac boca tehničkim gasovima
20.22.64 Pomoćnik mašiniste gasne stanice
20.22.65 Pomoćnik mašiniste za kompresorske stanice
20.22.71 Ložač parnih kotlova
20.22.75 Pomoćnik mašiniste za hidrotehnička postrojenja
20.24.00 Pomoćni - priučeni elektromonter
20.24.21 Pomoćnik elektromontera energetskih mašina i uređaja
20.24.32 Pomoćnik elektromontera instalacija i mašina
20.25.00 Pomoćni - priučeni elektromehaničar
20.25.02 Spajač elektrotehničkih elemenata
20.25.23 Sastavljač elektrožičanih snopova
20.25.24 Elektromotač
20.25.25 Impregnator elektronamotaja
20.25.31 Pomoćnik izrađivača električnih mašina i opreme
20.25.32 Pomoćnik izrađivača električnih proizvoda za domaćinstvo
20.25.33 Pomoćnik izrađivača električnih mernih instrumenata i sklopova
20.25.41 Pomoćnik izrađivača sijalica
20.25.42 Pomoćnik izrađivača baterija
20.25.43 Sastavljač akumulatora
20.25.64 Pomoćnik autoelektričara
20.26.00 Pomoćnik izrađivač - monter elektronskih proizvoda
20.26.01 Pomoćnik izrađivača elektronskih sklopova
20.26.02 Pomoćnik izrađivača štampanih ploča
20.26.03 Pomoćnik izrađivača silicijum-ploča
20.26.21 Pomoćni TV mehaničar
20.27.00 Pomoćni monter telekomunikacija
20.27.01 Pomoćnik montera telekomunikacionih vodova
20.27.02 Pomoćnik montera telekomunikacione opreme
20.28.01 Pomoćnik operatera proizvodnje i održavaja računarske opreme
20.31.00 Pomoćni izrađivač hemijskih proizvoda
20.31.01 Poslužilac hemijskih mašina i uređaja
20.31.11 Poslužilac postrojenja za proizvodnju i preradu eksploziva
20.31.21 Pomoćnik hemijskog laboranta
20.31.31 Punilac naftnih derivata
20.32.00 Pomoćni gumar i plastičar
20.32.01 Pripremač gumarskih poluproizvoda i proizvoda
20.32.02 Pomoćnik konfekcionara gumarskih proizvoda
20.32.03 Pomoćnik vulkanizera
20.32.11 Poslužilac mašina i uređaja za preradu polimera
20.33.00 Pomoćni proizvođač keramike i građevinskog materijala
20.33.01 Poslužilac mašina i uređaja za proizvodnju građevinskog materijala
20.33.02 Poslužilac mašina i uređaja za proizvodnju građevinskih elemenata
20.33.11 Poslužilac mašina i uređaja za preradu nemetala
20.33.15 Lončar - grnčar
20.34.00 Pomoćni staklar
20.34.01 Poslužilac mašina i uređaja za proizvodnju stakla
20.34.11 Pomoćnik stakloduvača
20.34.21 Pomoćnik obrađivača stakla
20.34.31 Pomoćnik optičara
20.35.00 Pomoćni izrađivač celuloze i papira
20.35.01 Poslužilac papirničarskih mašina i uređaja
20.36.00 Pomoćni grafičar
20.36.01 Poslužilac grafičkih mašina
20.36.25 Pomoćni grafički livac
20.36.61 Pomoćnik knjigovesca
20.36.62 Pomoćnik mašiniste grafičke obrade i prerade
20.36.63 Pomoćnik kartonažera
20.39.00 Pomoćni tekstilni radnik
20.39.01 Premotač tekstilnih vlakana
20.39.21 Pomoćnik prelca20.39.31 Pomoćnik tkača
20.39.32 Ćilimar
20.39.40 Ručni pletač
20.39.41 Pomoćnik pletača
20.39.42 Ručni čipkar
20.39.43 Vezilja
20.39.44 Užar
20.39.45 Štoper tekstila
20.39.46 Popravljač čarapa
20.39.51 Pomoćnik apretera tekstila
20.39.52 Pomoćnik belioca tekstila
20.39.53 Pomoćnik bojadisara tekstila
20.39.54 Pomoćnik štampara tekstila
20.39.55 Pomoćnik čistača tekstila
20.40.00 Pomoćni konfekcionar
20.40.01 Pomoćnik konfekcionara
20.40.23 Šivač tekstila
20.40.25 Pegler tekstilne konfekcije
20.40.31 Šivač kožne odeće
20.40.32 Šivač krznene odeće
20.40.45 Pomoćnik jorgandžije
20.41.00 Pomoćni obrađivač kože i krzna
20.41.01 Pomoćnik kožara i krznara
20.42.00 Pomoćni obućar i kožni galanterista
20.42.23 Pomoćnik izrađivača gornjih delova obuće
20.42.24 Pomoćnik izrađivača donjih delova obuće
20.42.29 Papučar
20.42.31 Pomoćnik izrađivača kožne galanterije
20.45.04 Perač rublja
20.45.05 Čistač prozora
20.45.15 Kupališni spasilac
20.45.22 Garderober
20.45.23 Garažer
20.45.31 Pomoćnik dimničara
20.45.41 Plinar
20.45.51 Grobar
20.45.61 Pomoćnik komunalnog putara
20.46.21 Pomoćnik tapetara
20.47.01 Pomoćnik molera - farbara
20.47.21 Pomoćnik metalofarbara - lakirera
20.47.41 Emajlirac
20.50.01 Figurant
20.52.00 Pomoćni građevinski radnik
20.52.01 Pomoćnik armirača
20.52.02 Pomoćnik betonirca
20.52.03 Pomoćnik tesara
20.52.04 Pomoćnik zidara
20.52.06 Pomoćnik montažera - utezača
20.52.07 Pomoćnik izolatera - asfaltera
20.52.11 Pomoćnik hidrograđevinara
20.52.13 Pomoćnik građevinskog minera
20.52.31 Pomoćni rukovalac jednostavnih građevinskih mašina
20.53.01 Pomoćnik podopolagača
20.53.02 Pomoćnik građevinskog keramičara
20.53.05 Pomoćnik građevinskog gipsara
20.53.08 Pomoćnik kamenoresca
20.53.09 Pomoćnik zastakljivača
20.56.02 Vozač lakih motornih vozila
20.56.11 Pratilac vozila
20.56.31 Vozač zaprežnog vozila
20.57.02 Saobraćajno-transportni pomoćnik
20.57.03 Ložač parnih lokomotiva
20.57.04 Čuvar pruge
20.57.13 Vozač pružnog motornog vozila
20.58.00 Krmar
20.58.01 Pomorski kormilar
20.58.02 Kormilar unutrašnje plovidbe
20.58.03 Kormilar tegljenice
20.58.04 Skelar - splavar
20.58.11 Motorista ložač
20.59.01 Pomoćnik vazduhoplovnog tehničara za prihvat i otpremu putnika i stvari
20.60.00 Pomoćni PTT radnik
20.60.01 Pomoćnik poštara
20.61.00 Pomoćni transportni vozač
20.61.11 Vozač viljuškara
20.61.12 Vozač traktora u unutrašnjem saobraćaju
20.61.13 Vozač elektro-kolica
20.61.14 Vozač utovarivača
20.61.31 Kranovođa
20.61.41 Žičničar
20.64.00 Rukovalac robom - pomoćni prodavac
20.64.01 Dostavljač robe
20.64.02 Paker
20.65.00 Pomoćni ugostitelj
20.65.05 Roštiljdžija
20.65.06 Pripremač pica
20.65.11 Pripremač namirnica
20.65.12 Pomoćnik brodskog kuvara
20.65.13 Servir
20.65.14 Pomoćnik brodskog konobara
20.65.15 Pomoćni kuvar
20.65.16 Pomoćnik poslastičara
20.65.21 Hotelski vratar
20.65.22 Sobarica
20.71.00 Pomoćni administrativni radnik
20.71.01 Pomoćnik administrativog tehničara
20.71.02 Kurir
20.71.11 Pomoćni daktilograf
20.71.12 Pomoćni stenodaktilograf
20.72.01 Čuvar
20.72.21 Pomoćni vatrogasac
20.86.20 Biletar - redar
20.86.63 Videotekar
20.88.01 Pomoćnik arhivara
20.90.00 Pomoćni medicinar
20.90.02 Bolničar
20.90.81 Relaksacioni maser
20.92.01 Poslužilac farmaceutskih uređaja i mašina
20.92.31 Pomoćnik biohemijsko-zdravstvenog laboranta
20.93.01 Socijalni hranitelj dece
20.93.11 Gerontodomaćin
20.93.21 Pomoćnik negovatelja dece ometene u razvoju
20.96.01 Kućna pomoćnica
20.96.02 Kućna negovateljica
20.96.31 Pomoćnik manikira - pedikira
20.96.40 Pomoćni ženski frizer
20.96.41 Pomoćni muški frizer
20.96.42 Berberin
20.96.51 Pomoćni kozmetičar
20.99.11 Četkar - metlar
20.99.12 Pomoćnik izrađivača kišobrana
20.99.15 Travar
20.99.22 Bižuter
20.99.40 Pomoćni fotograf
20.99.42 Izrađivač ramova
30.01.00 Proizvođač bilja
30.01.00 Proizvođač bilja
30.01.01 Ratar
30.01.01 Ratar
30.01.02 Povrtar
30.01.02 Povrtar
30.01.11 Voćar
30.01.11 Voćar
30.01.12 Vinogradar
30.01.12 Vinogradar
30.01.21 Cvećar
30.01.21 Cvećar
30.01.31 Poljoprivrednik za proizvodnju i zaštitu bilja
30.01.31 Poljoprivrednik za proizvodnju i zaštitu bilja
30.01.41 Rukovalac poljoprivrednih mašina
30.01.41 Rukovalac poljoprivrednih mašina
30.01.51 Hidromeliorator
30.01.51 Hidromeliorator
30.02.00 Uzgajivač stoke i živine
30.02.00 Uzgajivač stoke i živine
30.02.01 Uzgajivač goveda
30.02.01 Uzgajivač goveda
30.02.02 Uzgajivač konja
30.02.02 Uzgajivač konja
30.02.03 Uzgajivač ovaca i koza
30.02.03 Uzgajivač ovaca i koza
30.02.04 Uzgajivač svinja
30.02.04 Uzgajivač svinja
30.02.05 Poljoprivrednik za uzgoj stoke
30.02.05 Poljoprivrednik za uzgoj stoke
30.02.21 Uzgajivač živine
30.02.21 Uzgajivač živine
30.03.00 Ribar i odgajivač ostalih životinja
30.03.00 Ribar i odgajivač ostalih životinja
30.03.11 Uzgajivač riba i školjki
30.03.11 Uzgajivač riba i školjki
30.03.21 Uzgajivač malih i egzotičnih životinja
30.03.21 Uzgajivač malih i egzotičnih životinja
30.03.31 Uzgajivač ptica
30.03.31 Uzgajivač ptica
30.03.41 Pčelar
30.03.41 Pčelar
30.04.01 Veterinarski bolničar
30.04.01 Veterinarski bolničar
30.05.00 Prerađivač hrane i pića
30.05.00 Prerađivač hrane i pića
30.05.01 Mlinar žitarica
30.05.01 Mlinar žitarica
30.05.02 Pekar
30.05.02 Pekar
30.05.03 Testeninar
30.05.03 Testeninar
30.05.04 Konditor
30.05.04 Konditor
30.05.05 Rukovalac uređaja za proizvodnju šećera
30.05.05 Rukovalac uređaja za proizvodnju šećera
30.05.06 Rukovalac uređaja za proizvodnju i preradu skroba
30.05.06 Rukovalac uređaja za proizvodnju i preradu skroba
30.05.11 Mlekar
30.05.11 Mlekar
30.05.12 Rukovalac uređaja za proizvodnju i preradu voća i povrća
30.05.12 Rukovalac uređaja za proizvodnju i preradu voća i povrća
30.05.13 Mesar
30.05.13 Mesar
30.05.14 Prerađivač ribe
30.05.14 Prerađivač ribe
30.05.15 Kuvar industrijskih jela
30.05.15 Kuvar industrijskih jela
30.05.16 Rukovalac uređaja za proizvodnju i preradu aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
30.05.16 Rukovalac uređaja za proizvodnju i preradu aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
30.05.17 Medar
30.05.17 Medar
30.05.21 Uljar
30.05.21 Uljar
30.05.31 Rukovalac uređaja za proizvodnju pića
30.05.31 Rukovalac uređaja za proizvodnju pića
30.05.42 Rukovalac uređaja za obradu ječma i slada
30.05.42 Rukovalac uređaja za obradu ječma i slada
30.05.51 Rukovalac postrojenja za preradu soli
30.05.51 Rukovalac postrojenja za preradu soli
30.05.52 Vodar u solanama
30.05.52 Vodar u solanama
30.05.61 Rukovalac uređaja za proizvodnju koncentrovane stočne hrane
30.05.61 Rukovalac uređaja za proizvodnju koncentrovane stočne hrane
30.06.00 Prerađivač duvana
30.06.00 Prerađivač duvana
30.06.01 Rukovalac uređaja za preradu duvana
30.06.01 Rukovalac uređaja za preradu duvana
30.06.02 Rukovalac uređaja za proizvodnju cigareta
30.06.02 Rukovalac uređaja za proizvodnju cigareta
30.09.00 Šumar
30.09.01 Rasadničar u šumarstvu
30.09.02 Uzgajivač - čuvar šuma
30.09.03 Lovočuvar
30.09.06 Sekač šume motornom testerom
30.09.07 Rukovalac šumskog traktora
30.09.08 Žičničar u šumarstvu
30.09.11 Uređivač zelenih površina
30.09.12 Rukovalac mašina za ozelenjavanje naselja i uređenje predela
30.10.00 Prerađivač i obrađivač drveta
30.10.01 Rukovalac mašina za pripremu oblovine za obradu
30.10.02 Rukovalac mašina za razrezivanje trupaca
30.10.03 Rukovalac mašina za krojenje rezane građe, elemenata i ploča
30.10.04 Rukovalac mašina za usitnjavanje drveta
30.10.05 Proizvođač primarnih proizvoda od drveta
30.10.06 Hidrotermičar drveta
30.10.09 Mašinski obrađivač drveta pri impregnaciji
30.10.11 Izrađivač - obrađivač furnira
30.10.12 Izrađivač furnirskih ploča
30.10.15 Oblagač drvenih ploča
30.10.21 Rukovalac mašina za finu obradu drveta
30.10.23 Drvobrusač
30.10.24 Rukovalac uređaja za lepljenje drveta
30.10.25 Krojač furnira
30.10.27 Rukovalac mašina i uređaja za izradu parketa
30.10.28 Rukovalac mašina za izradu lake ambalaže
30.10.30 Sortirer drvenih elemenata i gotovih proizvoda
30.10.31 Izrađivač elemenata montažnih kuća
30.10.32 Rukovalac mašina za površinsku obradu drveta
30.10.33 Izrađivač mekih delova nameštaja
30.10.35 Stolar za montažu, opravke i održavanje
30.10.36 Stolar za dekor i umetničke predmete od drveta
30.10.37 Stolar za izradu šablona i ortopedskih pomagala
30.10.38 Izrađivač drvene galanterije
30.10.39 Modelar drvenih kalupa i peta
30.10.40 Izrađivač sportskih rekvizita od drveta
30.10.42 Izrađivač muzičkih instrumenata od drveta
30.10.43 Livački drvomodelar
30.10.44 Brodotesar
30.10.45 Brodograditelj elemenata od drveta
30.10.46 Brodostolar
30.10.48 Izdavalac drvoprerađivačkog alata i materijala
30.10.51 Rukovalac mašina za obradu plute
30.10.61 Izrađivač pletenog nameštaja i galanterije od pruća
30.10.65 Kolar
30.10.66 Bačvar
30.13.02 Geobušač
30.14.01 Rukovalac postrojenja za istraživanje i proizvodnju nafte i zemnog gasa
30.15.00 Rudar i oplemenjivač ruda
30.15.02 Rudar podzemne eksploatacije
30.15.03 Rukovalac jamske utovarne mehanizacije
30.15.04 Bušač u podzemnoj eksploataciji
30.15.05 Rukovalac jednostavne rudarske mehanizacije
30.15.11 Rudar površinske eksploatacije
30.15.12 Rukovalac bagera cikličnog delovanja
30.15.13 Rukovalac opreme za bušenje u površinskoj eksploataciji
30.15.21 Rukovalac uređaja za oplemenjivanje mineralnih sirovina
30.15.24 Rukovalac uređaja za usitnjavanje mineralnih sirovina
30.15.25 Floter rude
30.15.41 Skladištar rudarskih eksplozivnih sredstava
30.15.51 Rukovalac rudarskih transportnih postrojenja
30.15.52 Rukovalac rudarskih teških vozila
30.16.00 Rukovalac metalurških postrojenja
30.16.03 Rukovalac postrojenja za proizvodnju gvožđa
30.16.04 Rukovalac postrojenja za proizvodnju ferolegura
30.16.05 Rukovalac postrojenja za proizvodnju čelika
30.16.06 Rukovalac postrojenja za toplo valjanje čelika
30.16.07 Rukovalac postrojenja za proizvodnju čeličnih cevi
30.16.08 Rukovalac postrojenja za hladno valjanje i vučenje čelika
30.16.09 Rukovalac postrojenja za kovanje i presovanje čelika
30.16.10 Rukovalac postrojenja za doradu čeličnih proizvoda
30.16.22 Pripremač metalurških uzoraka
30.16.26 Rukovalac postrojenja za proizvodnju glinice
30.16.27 Rukovalac postrojenja za proizvodnju anode
30.16.28 Rukovalac postrojenja za proizvodnju aluminijuma
30.16.29 Rukovalac postrojenja za proizvodnju sirovog bakra
30.16.30 Rukovalac postrojenja za elektrolizu bakra
30.16.31 Rukovalac postrojenja za preradu bakra i aluminijuma topljenjem i livenjem
30.16.32 Rukovalac postrojenja za preradu bakra i aluminijuma valjanjem i kovanjem
30.16.33 Rukovalac postrojenja za preradu bakra i aluminijuma presovanjem i izvlačenjem
30.16.34 Rukovalac postrojenja za termičku i hemijsku obradu bakra i aluminijuma
30.16.42 Rukovalac postrojenja za proizvodnju antimona
30.16.43 Rukovalac postrojenja za proizvodnju plemenitih metala
30.16.44 Rukovalac postrojenja za preradu plemenitih metala
30.16.47 Rukovalac postrojenja za proizvodnju olova i cinka
30.16.55 Rukovalac postrojenja za preradu olova
30.16.56 Rukovalac postrojenja za preradu cinka
30.16.57 Rukovalac postrojenja za preradu uglja
30.16.58 Rukovalac postrojenja za preradu koksnog gasa
30.16.65 Livački jezgrar - kalupar
30.16.67 Livac lakih i obojenih metala
30.16.69 Livac preciznog liva
30.16.81 Termoobrađivač metala
30.16.82 Galvanizer
30.16.86 Rukovalac postrojenja za proizvodnju metalnih užadi
30.16.87 Rukovalac postrojenja za proizvodnju kablova i provodnika
30.18.00 Obrađivač metala
30.18.01 Metalostrugar
30.18.02 Metaloglodač
30.18.03 Metalobušač
30.18.04 Metalorendisač
30.18.05 Metalobrusač
30.18.06 Oštrač alata
30.18.08 Graver
30.18.13 Bravar
30.18.14 Brodobravar
30.18.15 Limar
30.18.16 Autolimar
30.18.17 Aviolimar
30.18.18 Brodolimar
30.18.21 Rukovalac mašina za izradu reznog alata
30.18.25 Izdavalac alata
30.18.31 Kovač
30.18.32 Metalopreser
30.18.35 Elektrozavarivač
30.18.36 Zavarivač - rezač gasom
30.18.41 Puškar
30.18.42 Kotlar - kazandžija
30.18.43 Izrađivač metalnih zanatskih proizvoda
30.18.45 Zlatar - draguljar
30.18.46 Srebrar - filigranista
30.18.48 Metalopletač
30.18.51 Obrađivač metala na mašinama sa numeričkim upravljanjem
30.19.00 Monter - instalater
30.19.03 Brodotraser elemenata
30.19.04 Brodoskelar
30.19.05 Brodomonter
30.19.06 Monter brodskih mašina
30.19.07 Monter cevovoda
30.19.08 Monter - ronilac
30.19.13 Monter metalnih konstrukcija
30.19.18 Monter metalnih proizvoda široke potrošnje
30.19.21 Mašinski monter
30.19.22 Monter alatnih mašina
30.19.23 Monter građevinskih i rudarskih mašina
30.19.25 Monter poljoprivrednih mašina
30.19.26 Monter liftova i žičara
30.19.31 Monter procesnih mašina i postrojenja
30.19.41 Monter birotehničkih mašina
30.19.43 Monter mašina za šivenje
30.19.44 Monter uređaja hidraulike i pneumatike
30.19.46 Monter opreme za merenje i kontrolu
30.19.47 Monter časovnika
30.19.48 Monter kotrljajućih ležaja
30.19.51 Monter drumskih vozila
30.19.53 Monter šinskih vozila
30.19.55 Monter motora sa unutrašnjim sagorevanjem
30.19.56 Monter aviomotora
30.19.61 Monter termoenergetskih postrojenja
30.19.63 Monter gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja
30.19.65 Monter hidroenergetskih postrojenja
30.19.71 Mašinski instalater
30.19.72 Vodoinstalater
30.19.73 Instalater grejanja
30.19.74 Instalater klimatizacije
30.20.01 Mašinski tehnički crtač
30.22.00 Mehaničar, mašinista, mašinbravar30.22.01 Mašinski mehaničar
30.22.05 Mehaničar za alatne mašine
30.22.10 Brodomehaničar
30.22.15 Motomehaničar
30.22.18 Mehaničar za artiljerijska oruđa
30.22.20 Automehaničar
30.22.23 Mehaničar za motocikle
30.22.24 Mehaničar za bicikle
30.22.25 Mehaničar za šinska vozila
30.22.30 Vazduhoplovni mehaničar
30.22.35 Mehaničar za građevinske mašine
30.22.36 Mehaničar za rudarske mašine
30.22.37 Mehaničar za poljoprivredne mašine
30.22.38 Mehaničar za lučku i pretovarnu mehanizaciju
30.22.41 Mehaničar za tekstilne mašine
30.22.42 Mehaničar za mašine prehrambene proizvodnje
30.22.43 Mehaničar za mašine duvanske proizvodnje
30.22.44 Mehaničar za grafičke mašine
30.22.45 Mehaničar za kožarske i obućarske mašine
30.22.46 Mehaničar za gumarske i plastičarske mašine
30.22.47 Mehaničar za mašine hemijske proizvodnje
30.22.48 Mehaničar za mašine za preradu nemetalnih materijala
30.22.49 Mehaničar za metalurška postrojenja
30.22.50 Precizni mehaničar
30.22.51 Mehaničar za birotehničke mašine
30.22.52 Mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu
30.22.53 Časovničar
30.22.54 Mehaničar za mašine za šivenje
30.22.55 Mehaničar za uređaje za merenje i regulaciju
30.22.56 Mehaničar za uređaje hidraulike i pneumatike
30.22.61 Mašinista termoenergetskih postrojenja
30.22.63 Mašinista gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja
30.22.64 Mašinista gasne stanice
30.22.65 Mašinista kompresorske stanice
30.22.67 Mašinista hidroenergetskih postrojenja
30.22.68 Mehaničar za ložišne i dimovodne uređaje
30.22.71 Mašinista za parne kotlove
30.22.73 Mehaničar za rashladne uređaje
30.22.75 Mašinista za hidrotehnička postrojenja
30.24.00 Elektromonter - instalater
30.24.03 Železnički elektroenergetičar
30.24.21 Elektromonter energetskih mašina i uređaja30.24.31 Elektroinstalater
30.24.32 Elektromonter instalacija i mašina
30.24.35 Izrađivač kablovskog pribora i priključaka
30.25.00 Elektromehaničar
30.25.01 Elektrotehnički crtač
30.25.31 Izrađivač električnih mašina i opreme
30.25.32 Izrađivač električnih proizvoda za domaćinstvo
30.25.33 Izrađivač električnih mernih instrumenata i sklopova
30.25.41 Izrađivač sijalica
30.25.42 Izrađivač baterija
30.25.51 Ispitivač električnih proizvoda
30.25.61 Elektromehaničar pogona
30.25.64 Autoelektričar
30.25.65 Železnički elektromehaničar
30.25.66 Brodski elektromehaničar
30.26.00 Izrađivač - monter elektronskih proizvoda
30.26.01 Izrađivač elektronskih sklopova
30.26.02 Izrađivač štampanih ploča
30.26.03 Izrađivač silicijum-ploča
30.26.21 Radio i TV mehaničar
30.26.24 Monter železničkih signalno-sigurnosnih uređaja
30.26.25 Monter elektronskih medicinskih uređaja
30.27.00 Monter telekomunikacionih mreža
30.27.01 Monter telekomunikacionih vodova
30.27.02 Monter telekomunikacione opreme
30.28.00 Elektromehaničar za računare
30.31.00 Izrađivač hemijskih proizvoda
30.31.01 Rukovalac hemijskih uređaja i mašina
30.31.02 Rukovalac mašina i uređaja za proizvodnju hemijskih vlakana
30.31.11 Pirotehničar
30.31.21 Rukovalac hemijskih laboratorijskih uređaja
30.31.32 Petrohemijski destilater i rafiner
30.32.00 Gumar i plastičar
30.32.02 Konfekcionar gumarskih proizvoda
30.32.03 Vulkanizer
30.32.11 Rukovalac mašina i uređaja za preradu polimera
30.33.00 Proizvođač keramike i građevinskog materijala
30.33.01 Rukovalac mašina i uređaja za proizvodnju građevinskog materijala
30.33.02 Rukovalac mašina i uređaja za proizvodnju građevinskih elemenata
30.33.11 Rukovalac mašina i uređaja za preradu nemetala
30.33.21 Gipsomodelar
30.33.25 Monter keramičkih elektroizolacionih elemenata
30.34.00 Staklar
30.34.01 Rukovalac mašina i uređaja za proizvodnju stakla
30.34.11 Stakloduvač
30.34.21 Obrađivač stakla
30.34.31 Optičar
30.35.00 Izrađivač celuloze i papira
30.35.01 Rukovalac mašina i uređaja za proizvodnju celuloze i papira
30.35.11 Rukovalac mašina i uređaja za preradu papira
30.36.00 Grafičar
30.36.21 Štamparski ručni slagač
30.36.22 Grafički montažer
30.36.23 Slovoslagač na fotoslogu
30.36.25 Livac štampanih elemenata
30.36.26 Stereotipista
30.36.27 Štamparski monter - kopirista
30.36.31 Cinkograf
30.36.32 Pečatorezac
30.36.41 Reprofotograf
30.36.42 Grafički crtač - retušer
30.36.51 Štampar visoke štampe
30.36.52 Štampar ravne štampe
30.36.53 Štampar duboke štampe
30.36.61 Knjigovezac
30.36.62 Mašinista grafičke dorade i prerade
30.36.63 Kartonažer
30.36.71 Birografičar
30.39.00 Tekstilni radnik
30.39.21 Prelac
30.39.31 Tkač
30.39.32 Snovač
30.39.33 Vlaknar
30.39.34 Dorađivač vlaknina
30.39.41 Pletač
30.39.42 Čipkar
30.39.43 Vezeninar
30.39.44 Užar-mrežar
30.39.51 Apreter-dorađivač tekstila
30.39.52 Belilac tekstila
30.39.53 Bojadisar tekstila
30.39.54 Štampar tekstila
30.39.55 Čistač tekstila
30.40.00 Krojač i konfekcionar
30.40.22 Krojač tekstila
30.40.23 Šivač konfekcije
30.40.24 Krojač
30.40.26 Izrađivač narodnih nošnji
30.40.31 Krojač kožne odeće
30.40.32 Krojač krznene odeće
30.40.41 Šeširdžija
30.40.42 Modistkinja
30.40.43 Kapadžija
30.40.44 Kravatar
30.40.45 Jorgandžija
30.41.00 Obrađivač kože i krzna
30.41.21 Kožar
30.41.31 Krznar
30.42.00 Izrađivač obuće i kožne galanterije
30.42.21 Obućar
30.42.23 Izrađivač gornjih delova obuće
30.42.24 Izrađivač donjih delova obuće
30.42.31 Izrađivač kožne galanterije
30.42.33 Rukavičar
30.42.34 Tašner
30.42.41 Sarač
30.42.42 Opančar
30.45.02 Rukovalac komunalnih vozila
30.45.21 Kućepazitelj
30.45.31 Dimničar
30.45.61 Komunalni putar
30.46.21 Tapetar
30.46.22 Kolski tapetar
30.47.01 Moler-farbar
30.47.21 Metalofarbar - lakirer
30.47.31 Firmopisac
30.50.11 Rukovalac geodetskih aparata
30.52.01 Armirač
30.52.02 Betonirac
30.52.03 Tesar
30.52.04 Zidar
30.52.05 Vatrostalni zidar
30.52.06 Montažer - utezač
30.52.07 Izolater
30.52.08 Asfalter
30.52.09 Kaldrmar
30.52.11 Hidrograđevinar
30.52.12 Bunardžija
30.52.13 Građevinski miner
30.52.21 Izrađivač betonskih prefabrikata
30.52.22 Montažer građevinskih prefabrikovanih konstrukcija
30.52.31 Rukovalac jednostavnih građevinskih mašina
30.52.41 Građevinski tehnički crtač
30.52.51 Putar
30.52.67 Građevinski laboratorijski pripremač
30.53.01 Podopolagač
30.53.02 Građevinski keramičar
30.53.04 Teracer
30.53.05 Građevinski gipsar
30.53.06 Fasader
30.53.07 Pećar
30.53.08 Kamenorezac
30.53.09 Zastakljivač
30.56.00 Vozač drumskog vozila
30.56.01 Vozač traktora
30.56.02 Vozač putničkog automobila
30.56.03 Vozač kola hitne medicinske pomoći
30.56.04 Vozač teretnjaka
30.56.05 Vozač autobusa
30.56.06 Vozač tramvaja i trolejbusa
30.56.11 Kondukter u drumskom saobraćaju
30.57.11 Vozovođa
30.57.12 Suvozač mašinovođe vučnih vozila
30.57.13 Vozač motornih pružnih vozila
30.57.14 Mašinovođa manevarke
30.57.21 Kondukter u železničkom saobraćaju
30.58.00 Brodovođa
30.58.01 Pomorski brodovođa
30.58.02 Brodovođa unutrašnje plovidbe
30.58.11 Brodski mašinista
30.60.01 Poštar
30.60.11 Telefonista
30.60.12 Telegrafista
30.61.00 Rukovalac sredstava unutrašnjeg transporta
30.61.16 Rukovalac pretovarne mehanizacije
30.61.21 Rukovalac cevovodno-transportnih uređaja
30.61.31 Rukovalac dizalice
30.64.00 Prodavac
30.64.11 Prodavac robe svakodnevne potrošnje
30.64.21 Prodavac u maloprodaji prehrambene robe
30.64.22 Prodavac u maloprodaji parfimerije, bižuterije i igračaka
30.64.23 Prodavac u maloprodaji kože, gume i obuće
30.64.24 Prodavac u maloprodaji građevinskog i ogrevnog materijala
30.64.25 Prodavac u maloprodaji nameštaja
30.64.26 Prodavac u maloprodaji boja, lakova i hemikalija
30.64.27 Prodavac u maloprodaji naftnih derivata i gasa
30.64.28 Prodavac u maloprodaji sportske opreme i oružja
30.64.29 Prodavac u maloprodaji autodelova
30.64.30 Prodavac u maloprodaji gvožđarske, metalne i tehničke robe
30.64.31 Prodavac u maloprodaji muzičkih instrumenata
30.64.32 Prodavac u maloprodaji foto i optičke opreme
30.64.33 Prodavac u maloprodaji knjižarsko-kancelarijske robe
30.64.34 Prodavac u maloprodaji tekstila
30.64.35 Prodavac u maloprodaji mešovite robe
30.64.36 Prodavac u maloprodaji sredstava za poljoprivredu
30.64.61 Magacioner
30.65.00 Ugostitelj
30.65.13 Kelner
30.65.15 Kuvar jednostavnih jela
30.65.16 Poslastičar jednostavnih poslastica
30.65.17 Točilac pića
30.67.01 Brojač novca
30.67.02 Kasir
30.67.03 Inkasant
30.67.21 Evidentičar utrošaka
30.69.01 Unosilac podataka za računarsku obradu
30.71.01 Administrator
30.71.11 Daktilograf
30.72.01 Zaštitar imovine - portir
30.72.21 Rukovalac vatrogasnom opremom
30.87.01 Piker
30.87.02 Prikazivač filmova
30.88.21 Preparator kulturnih dobara
30.90.02 Bolničar - negovatelj
30.90.49 Babica
30.90.81 Maser - kupeljar
30.92.01 Rukovalac farmaceutskih mašina i uređaja
30.96.31 Pedikir
30.96.40 Frizer za žene
30.96.41 Frizer za muškarce
30.96.42 Frizer - vlasuljar
30.96.51 Kozmetičarski saradnik
30.99.12 Izrađivač kišobrana
30.99.13 Serviser sportske opreme
30.99.21 Biserdžija
30.99.23 Voskar
30.99.31 Preparator životinja
30.99.32 Dreser životinja
30.99.40 Fotograf
30.99.41 Roletnar
30.99.51 Krupije
31.05.41 Rukovalac uređaja za proizvodnju alkohola, kvasca i kiselina
31.05.41 Rukovalac uređaja za proizvodnju alkohola, kvasca i kiselina
40. Proiz vođači odeće
40.01.00 Poljoprivredni tehničar za proizvodnju bilja - ratarski tehničar
40.01.00 Poljoprivredni tehničar za proizvodnju bilja - ratarski tehničar
40.01.01 Ratarsko-povrtarski tehničar
40.01.01 Ratarsko-povrtarski tehničar
40.01.11 Voćarsko-vinogradarski tehničar
40.01.11 Voćarsko-vinogradarski tehničar
40.01.21 Cvećarsko-vrtlarski tehničar
40.01.21 Cvećarsko-vrtlarski tehničar
40.01.31 Tehničar zaštite bilja
40.01.31 Tehničar zaštite bilja
40.01.41 Tehničar poljoprivredne mehanizacije
40.01.41 Tehničar poljoprivredne mehanizacije
40.01.51 Tehničar poljoprivrednih melioracija
40.01.51 Tehničar poljoprivrednih melioracija
40.01.61 Agroekonomski tehničar
40.01.61 Agroekonomski tehničar
40.02.00 Poljoprivredni tehničar za uzgoj stoke i živine
40.02.00 Poljoprivredni tehničar za uzgoj stoke i živine
40.02.01 Tehničar stočarstva
40.02.01 Tehničar stočarstva
40.02.02 Trener sportskih konja
40.02.02 Trener sportskih konja
40.02.21 Tehničar živinarstva
40.02.21 Tehničar živinarstva
40.03.00 Poljoprivredni tehničar za ribarstvo i odgajanje ostalih životinja
40.03.00 Poljoprivredni tehničar za ribarstvo i odgajanje ostalih životinja
40.04.00 Veterinarski tehničar
40.04.00 Veterinarski tehničar
40.04.01 Veterinarski laborant
40.04.01 Veterinarski laborant
40.05.00 Prehrambeni tehničar
40.05.00 Prehrambeni tehničar
40.05.00 Tehničar za biotehnologiju
40.05.00 Tehničar za biotehnologiju
40.05.01 Tehničar mlevenja žitarica
40.05.01 Tehničar mlevenja žitarica
40.05.02 Tehničar proizvodnje hleba, peciva i testenina
40.05.02 Tehničar proizvodnje hleba, peciva i testenina
40.05.04 Tehničar konditorske proizvodnje
40.05.04 Tehničar konditorske proizvodnje
40.05.05 Tehničar proizvodnje šećera
40.05.05 Tehničar proizvodnje šećera
40.05.06 Tehničar proizvodnje i prerade skroba
40.05.06 Tehničar proizvodnje i prerade skroba
40.05.11 Tehničar prerade mleka
40.05.11 Tehničar prerade mleka
40.05.12 Tehničar prerade voća i povrća
40.05.12 Tehničar prerade voća i povrća
40.05.13 Tehničar prerade mesa i ribe
40.05.13 Tehničar prerade mesa i ribe
40.05.16 Tehničar proizvodnje i prerade aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
40.05.16 Tehničar proizvodnje i prerade aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
40.05.21 Tehničar proizvodnje ulja i biljnih masti
40.05.21 Tehničar proizvodnje ulja i biljnih masti
40.05.31 Tehničar proizvodnje piva
40.05.31 Tehničar proizvodnje piva
40.05.32 Tehničar proizvodnje vina
40.05.32 Tehničar proizvodnje vina
40.05.33 Tehničar proizvodnje žestokih pića
40.05.33 Tehničar proizvodnje žestokih pića
40.05.34 Tehničar proizvodnje bezalkoholnih pića
40.05.34 Tehničar proizvodnje bezalkoholnih pića
40.05.35 Tehničar proizvodnje mineralnih voda
40.05.35 Tehničar proizvodnje mineralnih voda
40.05.41 Tehničar proizvodnje alkohola, kvasca i kiselina
40.05.41 Tehničar proizvodnje alkohola, kvasca i kiselina
40.05.61 Tehničar proizvodnje koncentrovane stočne hrane
40.05.61 Tehničar proizvodnje koncentrovane stočne hrane
40.05.71 Prehrambeni fizičko-hemijski laborant
40.05.71 Prehrambeni fizičko-hemijski laborant
40.05.72 Prehrambeni mikrobiološki laborant
40.05.72 Prehrambeni mikrobiološki laborant
40.06.00 Tehničar prerade duvana
40.06.00 Tehničar prerade duvana
40.06.01 Tehničar prerade duvana
40.06.01 Tehničar prerade duvana
40.06.02 Tehničar proizvodnje cigareta
40.06.02 Tehničar proizvodnje cigareta
40.09.00 Šumarski tehničar
40.09.01 Tehničar uzgoja šuma
40.09.04 Tehničar iskorišćavanja šuma
40.09.06 Tehničar mehanizacije u šumarstvu
40.09.11 Tehničar ozelenjavanja naselja i uređenja predela
40.10.00 Tehničar prerade i obrade drveta
40.10.01 Tehničar sortiranja i guljenja trupaca
40.10.03 Tehničar prerade drveta u strugari
40.10.05 Tehničar primarne obrade drveta
40.10.06 Tehničar sušenja drveta
40.10.11 Tehničar proizvodnje furnira
40.10.13 Tehničar proizvodnje drvenih ploča vlaknatica i iverica
40.10.21 Tehničar grube i fine obrade drveta i ploča
40.10.23 Tehničar brušenja drveta i ploča
40.10.45 Tehničar izrade drvene konstrukcije plovila
40.10.49 Tehničar drvoprerađivačke tehnologije
40.13.00 Geološki tehničar
40.13.02 Tehničar geobušenja
40.13.03 Tehničar geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja
40.13.04 Tehničar istraživanja mineralnih sirovina
40.14.00 Tehničar eksploatacije nafte i zemnog gasa
40.14.01 Tehničar postrojenja za istraživanje i proizvodnju nafte i zemnog gasa
40.15.00 Rudarski tehničar
40.15.02 Rudarski tehničar podzemne eksploatacije
40.15.11 Rudarski tehničar površinske eksploatacije
40.15.22 Rudarski tehničar pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina
40.15.42 Miner
40.15.43 Serviser rudarske opreme i uređaja za spasavanje
40.15.51 Tehničar rudarskog izvoznog postrojenja
40.15.61 Rudarski dispečer
40.16.00 Metalurški tehničar
40.16.03 Tehničar proizvodnje gvožđa
40.16.04 Tehničar proizvodnje ferolegura
40.16.05 Tehničar proizvodnje čelika
40.16.09 Tehničar kovanja i presovanja čelika
40.16.11 Tehničar valjanja čelika
40.16.22 Metalurški laborant
40.16.25 Tehničar proizvodnje glinice, anoda i aluminijuma
40.16.29 Tehničar proizvodnje bakra
40.16.35 Tehničar prerade bakra i aluminijuma
40.16.43 Tehničar proizvodnje plemenitih metala
40.16.44 Tehničar prerade plemenitih metala
40.16.47 Tehničar proizvodnje olova i cinka
40.16.49 Tehničar prerade olova i cinka
40.16.57 Tehničar prerade uglja
40.16.69 Tehničar proizvodnje odlivaka
40.16.81 Tehničar termičke obrade metala
40.16.82 Tehničar galvanizacije
40.16.86 Tehničar proizvodnje metalnih užadi
40.16.87 Tehničar proizvodnje kablova i provodnika
40.18.00 Mašinski tehničar - kontrolor kvaliteta
40.18.01 Univerzalni metalostrugar
40.18.02 Univerzalni metaloglodač
40.18.03 Univerzalni metalobušač
40.18.05 Univerzalni metalobrusač
40.18.06 Univerzalni oštrač alata
40.18.13 Univerzalni bravar
40.18.15 Univerzalni limar
40.18.16 Univerzalni autolimar
40.18.17 Univerzalni aviolimar
40.18.20 Alatničar
40.18.26 Metalomodelar
40.18.31 Univerzalni kovač
40.18.37 Univerzalni zavarivač
40.18.51 Tehničar obrade metala na mašinama sa numeričkim upravljanjem
40.18.52 Tehničar mašinske robotike i fleksibilne automatike
40.18.53 Tehničar - tehnolog izrade metalnih ortopedskih pomagala
40.18.55 Tehničar - kontrolor mašinskih materijala
40.18.60 Tehničar - konstruktor alata i pribora
40.18.71 Tehničar - tehnolog obrade metala rezanjem
40.18.72 Tehničar - tehnolog obrade metala deformisanjem i odvajanjem
40.18.73 Tehničar - tehnolog zavarivanja
40.18.74 Tehničar planer obrade metala
40.19.00 Mašinski tehničar za brodogradnju i metalne konstrukcije
40.19.01 Tehničar - konstruktor plovila
40.19.03 Brodotraser
40.19.05 Tehničar - tehnolog gradnje plovila
40.19.11 Tehničar - konstruktor metalnih konstrukcija
40.19.13 Tehničar - tehnolog izrade metalnih konstrukcija
40.19.15 Tehničar - konstruktor metalnih proizvoda široke potrošnje
40.19.18 Tehničar - tehnolog izrade metalnih proizvoda široke potrošnje
40.19.21 Univerzalni mašinski monter
40.19.71 Univerzalni mašinski instalater
40.20.00 Mašinski tehničar - konstruktor
40.20.01 Tehničar konstruisanja mašinskih elemenata
40.21.00 Mašinski tehničar - tehnolog
40.21.05 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja alatnih mašina
40.21.10 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja brodskih mašina
40.21.15 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja motora sa unutrašnjim sagorevanjem
40.21.20 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja drumskih vozila
40.21.25 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja šinskih vozila
40.21.30 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja vazduhoplova
40.21.35 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja mašinske mehanizacije
40.21.40 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja procesnih mašina i postrojenja
40.21.50 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja mašina i uređaja precizne tehnike
40.21.56 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja uređaja hidraulike i pneumatike
40.21.60 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja energetskih mašina i postrojenja
40.21.71 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja termotehničkih mašina i postrojenja
40.21.73 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja rashladnih uređaja
40.21.75 Tehničar - tehnolog proizvodnje i održavanja hidrotehničkih mašina i postrojenja
40.22.00 Mašinski tehničar - tehnolog održavanja mašina
40.22.01 Servisni mašinski mehaničar
40.22.05 Servisni mehaničar za alatne mašine
40.22.10 Servisni brodomehaničar
40.22.15 Servisni motomehaničar
40.22.19 Aviooružar
40.22.20 Servisni automehaničar
40.22.25 Servisni mehaničar za šinska vozila
40.22.30 Servisni vazduhoplovni mehaničar
40.22.35 Servisni mehaničar za građevinske mašine
40.22.36 Servisni mehaničar za rudarske mašine
40.22.37 Servisni mehaničar za poljoprivredne mašine
40.22.38 Servisni mehaničar za lučku i pretovarnu mehanizaciju
40.22.41 Servisni mehaničar za tekstilne mašine
40.22.42 Servisni mehaničar za mašine prehrambene proizvodnje
40.22.43 Servisni mehaničar za mašine duvanske proizvodnje
40.22.44 Servisni mehaničar za grafičke mašine
40.22.45 Servisni mehaničar za kožarske i obućarske mašine
40.22.46 Servisni mehaničar za gumarske i plastičarske mašine
40.22.47 Servisni mehaničar za mašine hemijske proizvodnje
40.22.48 Servisni mehaničar za mašine za preradu nemetala
40.22.49 Servisni mehaničar za metalurška postrojenja
40.22.50 Servisni precizni mehaničar
40.22.51 Servisni mehaničar za birotehničke mašine
40.22.52 Servisni mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu
40.22.53 Servisni časovničar
40.22.54 Servisni mehaničar za mašine za šivenje
40.22.55 Servisni mehaničar za uređaje za merenje i regulaciju
40.22.56 Servisni mehaničar za uređaje hidraulike i pneumatike
40.22.61 Mehaničar za termoenergetska postrojenja
40.22.63 Mehaničar za gasoenergetska i pneumoenergetska postrojenja
40.22.67 Mehaničar za hidroenergetska postrojenja
40.22.69 Mehaničar za mašinske uređaje nuklearnih postrojenja
40.22.71 Mehaničar za termotehnička postrojenja
40.22.73 Servisni mehaničar za rashladne uređaje
40.22.75 Mehaničar za hidrotehnička postrojenja
40.24.00 Elektrotehničar energetike
40.24.01 Elektroenergetski tehničar
40.24.02 Elektroenergetski tehničar eksploatacije i održavanja
40.24.03 Elektroenergetski železnički tehničar eksploatacije i održavanja
40.24.04 Elektroenergetski aerodromski tehničar eksploatacije i održavanja
40.24.32 Elektromonterski tehničar instalacije i opreme
40.25.00 Elektrotehničar elektromehanike
40.25.01 Elektromehaničarski tehničar proizvodnje elektrotehničkih proizvoda
40.25.03 Elektromehaničarski tehničar konstruisanja električnih delova
40.25.31 Elektromehaničarski tehničar proizvodnje mašina i opreme
40.25.32 Elektromehaničarski tehničar proizvodnje mašina za domaćinstvo
40.25.33 Elektromehaničarski tehničar proizvodnje mernih instrumenata i sklopova
40.25.61 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme, proizvodnih mašina i pogona
40.25.62 Elektromehaničarski tehničar održavanja proizvoda za domaćinstvo
40.25.63 Elektromehaničarski tehničar održavanja mernih instrumenata i sklopova
40.25.64 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme drumskih vozila i pokretnih mašina
40.25.65 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme železničke vuče i vozila
40.25.66 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme brodova
40.25.67 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme žičara
40.25.68 Elektromehaničarski tehničar održavanja opreme, liftova i pokretnih stepenica
40.26.00 Elektrotehničar elektronike
40.26.01 Tehničar proizvodnje elektronskih proizvoda
40.26.21 Tehničar održavanja audio i video-aparata
40.26.22 Tehničar održavanja fono-uređaja i video-studija
40.26.23 Tehničar održavanja radio i televizijskih stanica
40.26.24 Tehničar održavanja elektronskih signalno-sigurnosnih uređaja
40.26.25 Tehničar održavanja medicinskih elektronskih uređaja
40.26.26 Tehničar održavanja elektronske opreme vazduhoplova
40.27.00 Elektrotehničar za telekomunikacije
40.27.01 Tehničar montaže telekomunikacionih mreža
40.27.02 Tehničar održavanja telekomunikacione opreme
40.27.31 Kinooperater
40.28.00 Elektrotehničar za računare
40.28.01 Tehničar proizvodnje i održavanja računarske opreme
40.31.00 Hemijsko-tehnološki tehničar
40.31.01 Hemijski tehničar
40.31.21 Hemijski laborant
40.31.32 Petrohemijski tehničar
40.32.00 Tehničar za tehnologiju gume i plastike
40.32.01 Gumarski tehničar
40.32.11 Polimerista